Čtenářská gramotnost: Proč a hlavně jak ji hravou formou rozvíjet

čtenářská gramotnost

Čtete rádi knihy a chtěli byste tento ušlechtilý zájem předat i svým dětem? Nebo naopak knížky moc v lásce nemáte, ale přáli byste si, aby se vaše děti ve světě neztratily a dokázaly snadno a rychle vytáhnout důležité informace z každého článku? Aby četly texty s pochopením a samy zvládly napsat smysluplné řádky? K tomu všemu je zapotřebí čtenářská gramotnost, která se rozvíjí po celý život.

Nejdůležitějším obdobím je však právě to předškolní, kdy se utváří celkový postoj k budoucí četbě. V článku vám přinášíme konkrétní tipy na aktivity pro děti od 3 let, které je budou bavit a pomohou jim rozvíjet potřebné schopnosti a dovednosti pro následné čtení s porozuměním.

Co je to ta čtenářská gramotnost

Ale nejdříve si povíme, co že to ta čtenářská gramotnost vlastně je. Podle diplomové práce Aleny Melmerové se může definovat jako „schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosažení určitých cílů.“ Jedná se o soubor dovedností zahrnující čtení, psaní, ale také mluvení, naslouchání a myšlení. Z obecnějšího hlediska můžeme mluvit o veškeré práci s informacemi, jako je například jejich vyhledávání, zpracovávání a porovnávání.

V předškolním období se bavíme o tzv. předčtenářské gramotnosti, kdy ještě dítě neumí číst a psát, ale již v této době je velmi důležité rozvíjet činnosti, které ovlivňují jeho budoucí čtenářské dovednosti. Rozvíjíme:

 • zrakové a sluchové vnímání
 • hrubou a jemnou motoriku
 • grafomotoriku
 • logické uvažování
 • slovní vyjadřování a komunikaci

Toto vše spolu s pravidelnou prací s knihami a vhodně zvolenými aktivitami zajistí vašim dětem snadný start do současné informační doby.

Aktivity jsme rozdělili na přímou práci s knihou a na další náměty, ke kterým přímo knihu nepotřebujete, ale rovněž rozvíjejí klíčové dovednosti pro čtení s pochopením (např. fantazii, pochopení časové posloupnosti, slovní vyjadřování).

Přímá práce s knihou

Než začnete číst

 • Prohlédněte si obálku. Jaký je tam obrázek? Co vám chce sdělit? Popovídejte si o něm s dětmi. Ukažte jim, kde je napsaný název knihy a kde jméno autora. O čem knížka asi bude?
 • Prohlédněte si ilustrace, nadpisy, délku knihy. Zeptejte se dětí, jestli si myslí, že se jim bude kniha líbit. Jak dlouho ji asi budete číst?
 • Je to pro vás nové téma? Nebo jste už nějakou knížku podobného zaměření četli? Popovídejte si o ní. Propojíte tak známé informace s těmi novými.

Tipy během čtení

 • V průběhu čtení můžete zjišťovat, zda děti čtenému rozumí. Když narazíte na nějaké složitější slovo, vysvětlete jej.
 • Velmi důležitá je intonace, přednes by měl být výrazný. Když budete mluvit za jednotlivé postavy, zkuste měnit hlas, to děti zaujme a budou poslouchat pozorněji.
 • Během čtení můžete nějaké slovo vynechat a děti budou hádat, jaké tam mělo být. Mladší děti mohou vybírat obrázek z připravených kartiček.
 • Zařazujte čtení knih s obrázky (tzv. obrázkové čtení), kde jsou v textu místo některých slov obrázky. Děti se tak mohou podílet na četbě a učí se sledovat děj v textu.

Aktivity po četbě

 • Společně s dětmi si příběh převyprávějte. Můžete se jich ptát: Jaké byly hlavní postavy? Co dělaly? Ptejte se i na vlastní názor: Co vás zaujalo? Co vás překvapilo? Jak by děj mohl pokračovat?
 • Můžete využít obrázkové kartičky, které s dětmi seřadíte za sebe podle děje.
 • Převyprávět děj můžete také pomocí provázku, který představuje dějovou linku, a na něj s dětmi navlékejte korálky. Každý korálek představuje jednu postavu nebo situaci z knihy. Kdo korálek navlékne, řekne o něm vše, co ho napadne. Tímto způsobem se do vyprávění hravou formou zapojí i děti, které by se jinak zapojit nechtěly.
 • Zkuste domyslet vedlejší dějovou linku. Např. Co dělala babička předtím, než za ní přišel vlk? A co by se stalo, kdyby Karkulka předběhla vlka?
 • Znovu si prohlédněte ilustrace a popište je. Můžete sami namalovat ilustraci podle svých představ.
 • Zkuste si děj přehrát třeba pomocí plyšových zvířátek nebo panenky. To vám umožní například Tuláčkova kreativní šicí sada. Díky ní máte v rukou plyšového hlavního hrdinu i knížku příběhů o něm.
čtenářská gramotnost - kreativní šicí sada
 • Vyrobte si loutkové divadlo. Hlavní postavy namalujte na papír, vystřihněte a nalepte na špejli. Ze staré krabice vytvořte jeviště a jednotlivé scénky si můžete opakovaně přehrávat.
 • Přečtenou knihu si zapište do čtenářského deníku. Stačí název a děti namalují obrázek. Budou tak mít přehled o přečtených knihách a snadněji si zapamatují, co všechno jste už četli.

Doplnění lvíčka Tuláčka:

Cestovatelské pohádky lvíčka Tuláčka mají rychlé živé příběhy, jsou bohatě ilustrovány a doplněny sem tam novým pojmem tak, abyste při jejich četbě mohli zapojit vyjmenované aktivity výše.

Další aktivity, kde nepotřebujete knížku

Hra na spisovatele

Pomůcky: papíry, lepidlo, tužka, pastelky, (jehla, bavlnka, modelína, látka a další pomůcky podle chuti)

Cíl: vyzkoušet si práci spisovatele, vyrobit si vlastní knížku, rozvoj fantazie a slovního vyjadřování

Postup:

 • Nejdříve musíte společně s dětmi vymyslet téma pohádky. Můžete je zkusit navést pomocí otázek: Kdo bude hlavní hrdina? Co bude dělat? Kam půjde? S kým tam bude? Odpovědi si pečlivě zaznamenávejte.
 • Poté si můžete namalovat nebo vyrobit hlavního hrdinu. Můžete použít papír a pastelky, vyrobit jej z modelíny nebo se staršími dětmi třeba ušít z látky.
 • Následně se pustíte do výroby samotné knížky. Můžete na sebe naskládat několik prázdných listů a pomocí proužku papíru je slepit k sobě. Složitější na výrobu je listy k sobě sešít jehlou a bavlnkou. A jestli máte nějaký prázdný školní sešit, stačí mu vyrobit nové desky třeba tak, že na ně nalepíte čtvrtku, kterou můžete pomalovat.
 • Nyní přijde na řadu tvorba samotného obsahu. Děti budou vyprávět pohádku a vy ji zapisujte do připravené knížky. Můžete jim při tom opět pomáhat návodnými otázkami. V knížce nechávejte volná místa na ilustrace.
 • Následuje první čtení a korektura. Vy předčítáte, děti poslouchají a upravují, co by se dalo vylepšit. Nebojte se v knížce škrtat, i to je součástí tvorby.
 • Když už jsou všichni s obsahem spokojení, zbývá jen namalovat ilustrace. Zde můžete nechat dětem volnou ruku, jen je zkuste trochu navést, aby obrázky souvisely s dějem pohádky.
 • Pohádková knížka je hotová, můžete uspořádat autogramiádu.
 • Inspirace z webu MUCHLINKA

čtenářská gramotnost - hra na spisovatele

 

Tip ze života: Hru jsme zkoušeli s dcerou starou 3,5 roku, která na pokyn nikdy povídat pohádku nechce. Jak uviděla, že všechny její myšlenky zapisuji, vtáhla se do děje a moc si to užila.

Výroba promítačky z papíru

čtenářská gramotnost - promítačka

Pomůcky: krabička od čaje, dvě špejle, barevný papír, lepidlo, nůžky, bílý papír, tužka nebo fixa, pastelky

Cíl: výroba hračky s příběhem, rozvoj fantazie, časové posloupnosti, slovního vyjadřování a jemné motoriky

Postup:

 • Krabičku od čaje polepte barevným papírem. Zepředu a zezadu vystřihněte dva otvory, přední bude sloužit jako „obrazovka“ a zadní je pro lepší manipulaci při přehrávání děje.
 • Připravte si dvě kratší špejle a zasuňte je do čtyř dírek, které vytvoříte pomocí tlustšího špendlíku svrchu a zespodu krabičky.
 • Promítačku máte připravenou. Zbývá jen nakreslit příběh na delší proužek papíru. Rozdělte si jej na obdélníky a do každého namalujte kousek pohádky. Pozor, obdélníky musí být stejně velké, jako je otvor v krabičce představující „obrazovku“.
 • Papír s obrázky přilepte za oba konce na špejle a namotejte jej na ně.
 • Můžete sezvat publikum a nechte děti, ať vypráví „promítanou“ pohádku podle obrázků.

Hra na knihovnu

Pomůcky: knihy, čtvrtka, pastelky, nůžky, fólie nebo euroobal, izolepa

Cíl: seznámení se hravou formou s institucí knihovny v době, kdy jsou všechny zavřené; rozvoj zájmu o knihy, třídění podle podobnosti, rozvoj jemné motoriky

Postup:

 • Vyrobte si doma knihovnu. Najděte knížky, které doma máte a nechte děti, ať je rozdělí na knihy pro děti a knihy pro dospělé nebo podle tématu (např. zvířata, auta, květiny, lidské tělo, pohádky). Můžete hledat i další shodné znaky, např. velikost, leporela versus klasické knihy, podobné ilustrace. Se staršími dětmi je můžete řadit abecedně podle jména autora nebo podle názvu.
 • Vyrobte si čtenářský průkaz pro každého člena rodiny. Vezměte čtvrtku a nechte na ni děti napsat své jméno. Mladší děti mohou obkreslit vystřižená písmenka nebo jen namalovat obrázek, podle kterého si svůj průkaz poznají. Aby vypadal věrohodně, můžete jej vložit do fólie nebo euroobalu, ten obstřihnout a zalepit izolepou. Průkaz pak bude vypadat jako zalaminovaný.
 • A nyní přichází čas na námětovou hru. Zvolte si jednoho knihovníka, ostatní budou čtenáři. Čtenáři přichází do „knihovny“ s nejrůznějšími požadavky a knihovník hledá knížku pro každého na míru. Role se mohou i obrátit.

Skládání příběhu z kamínků

čtenářská gramotnost - kamínky

Pomůcky: kamínky, fixy na kamínky (např. Decorpen) nebo akrylové barvy

Cíl: rozvoj fantazie, časové posloupnosti, slovního vyjadřování a jemné motoriky

Postup:

 • Nasbírejte si na procházce kamínky a doma na ně namalujte jednoduché obrázky. Například sluníčko, kočku, auto, ptáčka. Čím více obrázků, tím delší a bohatší příběh s nimi můžete vytvořit.
 • Nechte děti, ať kamínky řadí za sebe a motivujte je, ať podle obrázků vymýšlí příběh. Když vyberou kočičku, ptejte se: Co bude dělat kočička? Kam půjde? A nechte děti, ať zvolí další obrázek do řady. Když je řada u konce, znovu si s dětmi příběh převyprávějte.
 • Vytvořili jste pěknou pohádku, která stojí za to ji zaznamenat? Pak neváhejte a zapište si ji rovnou do knížky (viz Hra na spisovatele).

Tip lvíčka Tuláčka:

Nemáte žádné barvy na kamínky nebo byste chtěli vyzkoušet hru i bez předchozí přípravy? Určitě doma máte pexesa s různými obrázky, nejlepší pro tento účel je pexeso, které není nijak tematicky zaměřené a najdete tam obrázky od sluníčka a květiny až po holčičku nebo postel. Zkuste si jednou pexeso zahrát jinak, místo hledání dvojic vytvářejte příběh. Použít můžete Tuláčkovo pohádkové pexeso na tvoření příběhů.

Výroba kuchařky

Pomůcky: papír, tužka, pastelky, suroviny na vaření podle chuti

Cíl: popis pracovního postupu, rozvoj praktických dovedností, paměti, slovního vyjadřování a časové posloupnosti

Postup:

 • Mají vaše děti rády palačinky, bramboráky nebo třeba krupičnou kaši? A dokáží si něco z toho uvařit samy nebo vám při tom asistovat? Můžete si spolu sepsat kuchařku jednoduchých jídel.
 • Nejdříve vyberte jídlo a spolu s dětmi jej uvařte. Až budete mít hotovo, vymyslete, jakou formu vaše kuchařka bude mít. Budete recepty zapisovat do sešitu? Nebo každý recept zvlášť na papír a ty pak vložíte do desek? Nebo si vyrobíte vlastní knihu (viz Hra na spisovatele)?
 • Nechte děti, ať vám nadiktují, jaké ingredience jste použili. Ke každé surovině mohou namalovat obrázek. Když na něco zapomenou, doplňte je a vysvětlete, jaký význam má daná surovina v receptu.
 • Nakonec je vyzvěte, aby vám nadiktovali postup vaření. Co jste udělali nejdříve, co potom a co nakonec? Navádějte je svými otázkami a postup zapište.
 • Hotový recept si pečlivě schovejte a příště vařte s dětmi podle něj, určitě budou nadšení.

Tip lvíčka Tuláčka:

Známe jednu skvělou kuchařku pro děti – Velká svačinková bichle. Pokud pracně vymýšlíte stále nové (a kvalitní) svačinky pro vaše děti, pak by tato hodně objemná knížka neměla chybět ve vaší knihovničce. Součástí ceny je i členská sekce, kam přibývají další recepty. A rovněž s touto knížkou můžete rozvíjet čtenářskou gramotnost u dětí.

Co vaše děti, mají rády knihy? Vedete je k četbě? Pokud si taky myslíte, že čtenářská gramotnost je důležitou schopností úspěšného jedince, budeme rádi za sdílení tohoto článku dál mezi rodiče. Děkujeme!

lvíček Tuláček

Říkají mi lvíček Tuláček a společně s mou kamarádkou Hanekou vás a vaše děti zvu na Hravou cestu do neznáma.

Na cestu si nezapomeňte přibalit mapu, cestovní pas a dobrou náladu!

Před samotným putováním vám doporučuji si přečíst mé pohádky, ať víte, kde jsem se tu vzal a kam vlastně kráčím.

Kontaktovat nás můžete na:

 • tel. čísle: +420 776 339 191
 • e-mailu: info@tulackuvsvet.cz

Sdílejte článek

9 nápadů na jarní tvoření s dětmi už od 2 let
Triky a rady, jak ušetřit na cestování a přitom cestovat se vším komfortem
Předchozí příspěvek
9 nápadů na jarní tvoření s dětmi už od 2 let
Následující příspěvek
Triky a rady, jak ušetřit na cestování a přitom cestovat se vším komfortem
Menu